Asiasanastot

Asiasanastot ja ontologiat on tarkoitettu ensi sijassa kirjastojen aineiston kuvailuun, eli tiedontallentajan ja tiedonhakijan käyttämän sanaston yhdenmukaistamiseen. Niistä on kuitenkin useimmiten hyötyä myös kääntäjille, sillä sanastoissa käytetään yleensä tuoreinta vakiintunutta termiä. Ohjaustermeinä saatetaan käyttää vanhempaa termistöä. Asiasanaston laajennettu muoto on ontologia, jossa esitetään myös käsitteiden väliset suhteet.

Finto

Suomalainen suuri sanasto- ja ontologiapalvelu. Finto-palvelun etusivulta voi hakea kerralla kaikista siihen kuuluvista sanastoista. Alasanastoja ovat muun muassa seuraavat sanastot:

Allärs

Ruotsinkielinen yleinen asiasanasto.

KOKO-ontologia

Palvelun ontologioiden yhteishaku.

YSA

Yleinen suomalainen asiasanasto. Yksikielinen, kaikki tieteen- ja tiedonalat kattava yleissanasto, johon on koottu eri alojen yleisin terminologia.

YSO

Yleinen suomalainen ontologia. Kolmikielinen, etupäässä yleiskäsitteistä koostuva ontologia. YSO on rakenteeltaan hierarkkinen kokonaisuus, joka perustuu käsitteiden välisille yläkäsite-alakäsite-suhteille. Hierarkiasuhteiden lisäksi YSOssa on assosiatiivisia ja osa-kokonaisuussuhteita.

Julkishallinnon ontologia

Erikoisontologia, joka pohjautuu Valtioneuvoston asiasanastoon. Suomi, ruotsi, englanti.

Julkisen hallinnon palveluontologia

Suomalaisen julkisen hallinnon sanastoa. Suomi, ruotsi, englanti.

Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia

Alan sanaston yhdenmukaistamiseen tähtäävä ontologia. Mukana määritelmät. Vain suomi.

Lapponica

Rovaniemen kirjaston erikoisasiasansto, jossa on varsinkin saamelaisiin liittyvää terminologiaa. Mukana myös laajemman arktisen alueen sanoja ja jonkin verran pohjoisiin suomalais-ugrilaisiin sukukansoihin liittyviä termejä. Suomi, pohjoissaame.

Liiketoimintaontologia

Liiketoimintaan ja yrityspalveluihin liittyviä käsitteitä. Suomi, osittain ruotsi ja englanti.

Merenkulkualan ontologia

Perustuu Suomen merialan kirjastojen kokoamaan asiasanastoon. Vain suomi.

Oikeushallinnon ontologia

Oikeushallinnon käsitteitä. Vain suomi.

Puolustushallinnon ontologia

Maanpuolustukseen liittyvää käsitteistöä. Vain suomi.

Tietotermit

Tiedonhallinnan terminologinen sanasto, jossa on määritelmiä ja käsitekaavioita. Suomi, ruotsi, englanti.

YSO-paikat

Paikkakäsitteistö, jossa viitataan paitsi suomalaisiin myös Suomen ulkopuolisiin, nykyisiin ja historiallisiin paikkoihin. Käsitteiden nimimuodot on tarkistettu auktorisoiduista lähteistä ja ne ovat suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukaisia. Suomi, ruotsi, englanti.

Luonnonvara- ja ympäristöontologia

Mm. maatalous, metsäala, elintarvikeala, ympäristöala , riistanhoito, kalatalous ja biologia. Suomi, englanti.

Kasvien suomenkieliset nimet

Kokoelma kasvien suomenkielisiä nimiä ja niiden tieteellisiä vastineita. Ontologia sisältää lajinimistöä eri puolilta maailmaa sekä kattavan määrän puutarha- ja viljelykasvinimistöä.

MeSH/FinMeSH

Maailmanlaajuisesti käytetty lääketieteen asiasanasto. Suomi, ruotsi, englanti.

Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia

Laaja kokoelma, jossa on lääketieteen käsitteiden lisäksi muutakin terveyteen liittyvää sanastoa. Varsinaisten hakusanojen lisäksi myös ohjaustermeistä on hyötyä. Suomi, ruotsi, englanti.

Kulttuurien tutkimuksen ontologia

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston laatiman ja ylläpitämän kaksikielisen Kulttuurien tutkimuksen asiasanaston pohjalta muodostettu erikoisontologia. Suomi, englanti.

Museoalan ja taideteollisuusalan ontologia

Perustuu muotoilun ja viestinnän asiasanastoon sekä museoalan asiasanastoon. Vain suomi.

Musiikin asiasanasto

Musiikkialan sanastoa. Yhdistetty vastikään Yleiseen suomalaiseen asiasanastoon, ei päivitetä erillisenä. Suomi, ruotsi.

Musiikin ontologia

Musiikkialan käsitteitä. Suomi, ruotsi.

Suomalainen esityskokoonpanosanasto

Myös eksoottisempien soittimien nimiä. Vain suomi, mutta ohjaustermeissä muitakin kieliä.

Valokuvausalan ontologia

Suomen valokuvataiteen museon asiasanastoon perustuva käsitteistö. Vain suomi.

Fiktiivisen aineiston ontologia

Helsingin kaupunginkirjaston ylläpitämä käsitteistö. Suomi, ruotsi.

Kirjallisuudentutkimuksen ontologia

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston laatiman ja ylläpitämän kaksikielisen Kirjallisuudentutkimuksen asiasanaston pohjalta muodostettu erikoisontologia. Suomi, englanti.

Kielitieteen ontologia

Uralistiikan tutkimuksen bibliografian asiasanaluettelon pohjalta tehty kielitieteellinen asiasanasto. Suomi, viro, saksa, englanti.

ISO-kielikoodit

Maailman kielten nimet suomeksi. Vaihtelevasti myös muilla kielillä.

Eduskunnan kirjaston asiasanasto

Asiasanoja eduskuntatiedon, oikeudellisen tiedon ja yhteiskuntatiedon aloilta. Suomi, ruotsi, englanti.

Helecon-asiasanasto

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kehittämä talouden alan sanasto pdf-muodossa. Suomi, englanti.

Teologian asiasanasto

Teologisen tiedekunnan kirjaston asiasanasto. Vain suomi.

Puuttuuko jotakin tärkeää? Lähetä vinkki!
Yhden ihmisen työllä ja tiedoilla ei pitkälle pötkitä, joten Suomentajan supermarketin ylläpidossa arvostetaan suuresti käyttäjien lähettämiä linkkivinkkejä. Etenkin muihin kieliin kuin englantiin liittyvät vinkit ovat tervetulleita. Liitä mukaan lyhyt kuvaus ja kenties muutama kommentti siitä, millaista hyötyä lähteestä on ollut.
Päätoimittaja: Natasha Vilokkinen · Ulkoasu ja tekninen toteutus: Hahmo