Lainsäädäntö

Finlex

Suomen lainsäädännön, oikeuskäytännön, viranomaismääräysten ynnä muiden tietokanta.

Lainsäädäntösanasto

Suomi, ruotsi, englanti.

Tuomioistuinsanasto

Suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska.

Valtiosopimussanasto

Valtiosopimusten suomentamisen avuksi tarkoitettu sanasto englanniksi ja suomeksi.

Svenskt lagspråk i Finland

Ruotsinkielisen lakikielen ja säädöskääntämisen käsikirja, jossa kuvataan, miten lait ja säädökset syntyvät, sekä esitellään tärkeimpiä kääntämisen lähteitä ja apuvälineitä. Lisäksi käsikirja sisältää mm. kaksikieliset luettelot kansallisista viranomaisista ja EU:n toimielimistä sekä suomi-ruotsi -sanaston, jossa esitellään perinteisiä kääntämisen sudenkuoppia ja sellaisia uudissanoja, joita on vaikea löytää muista lähteistä.

Translations of Finnish acts and decrees

Suomen lakien ja asetusten käännöksiä. Enimmäkseen englanniksi, mutta osa myös ranskaksi, saksaksi, espanjaksi, venäjäksi ja japaniksi.

Eur-Lex

Eurooppa-oikeuden tietokanta unionin virallisilla kielillä.

Puuttuuko jotakin tärkeää? Lähetä vinkki!
Yhden ihmisen työllä ja tiedoilla ei pitkälle pötkitä, joten Suomentajan supermarketin ylläpidossa arvostetaan suuresti käyttäjien lähettämiä linkkivinkkejä. Etenkin muihin kieliin kuin englantiin liittyvät vinkit ovat tervetulleita. Liitä mukaan lyhyt kuvaus ja kenties muutama kommentti siitä, millaista hyötyä lähteestä on ollut.
Päätoimittaja: Natasha Vilokkinen · Ulkoasu ja tekninen toteutus: Hahmo