Usein siteeratut kirjailijat

Käännöksissä siteerataan usein yksiä ja samoja kirjailijoita, eivätkä sitaattitiedot välttämättä ole kohdallaan tai tarkat tiedot saattavat puuttua kokonaan. Tällaisten klassikkokirjailijoiden tuotannot löytyvät onneksi yleensä verkosta, jolloin kääntäjä voi etsiä alkuteoksen tarkan paikan ennen kuin lähtee metsästämään sitä suomenkielisistä laitoksista. Kannattaa kuitenkin huomioida, että esimerkiksi englanninnoksista (Freud, Marx) on tarjolla vain ne tekstit, joiden tekijänoikeus on rauennut. Uudempiakin käännöksiä voi olla olemassa, mutta yleensä näistä vanhoistakin on apua.

Lewis Carroll

Carrollin kootut teokset yhtenä tiedostona eri latausmuodoissa. Pdf on näköispainos, josta ei voi etsiä sähköisesti, kokotekstistä sen sijaan voi.

Charles Darwin

Darwinin teokset ja artikkelit koottuna yhdelle sivustolle. Ladattavissa joko tekstinä tai kuvana.

Sigmund Freud

Freudin tekstejä englanniksi sähköisessä muodossa. Kootut teokset pdf:nä. Myös englanninkielisiä sanastoja ja muuta Freudiin liittyvää.

Karl Marx

Marxin teoksia englanniksi. Eri latausmuotoja.

Marxilaisia tekstejä suomeksi

Marxin ja Engelsin vanhoja suomennoksia sekä aikalaisten kirjoituksia suomeksi. Muun muassa Kommunistisen puolueen manifesti löytyy täältä suomeksi.

William Shakespeare

Shakespearen näytelmät, sonetit ja runot. Erittäin hyvät hakumahdollisuudet, muun muassa konkordanssihaku.

Puuttuuko jotakin tärkeää? Lähetä vinkki!
Yhden ihmisen työllä ja tiedoilla ei pitkälle pötkitä, joten Suomentajan supermarketin ylläpidossa arvostetaan suuresti käyttäjien lähettämiä linkkivinkkejä. Etenkin muihin kieliin kuin englantiin liittyvät vinkit ovat tervetulleita. Liitä mukaan lyhyt kuvaus ja kenties muutama kommentti siitä, millaista hyötyä lähteestä on ollut.
Päätoimittaja: Natasha Vilokkinen · Ulkoasu ja tekninen toteutus: Hahmo